Välkommen till Aktivitetskortet på nätet.

2022-02-03Hej,

Nacka kommun lanserar ett nytt bidrags- och bokningssystem, Actor Smartbook (ASB). Bortsett från aktivitetsbidraget (kommunalt LOK-stöd) söks samtliga bidrag nu i ASB.

https://nacka.actorsmartbook.se/

Tidigare sökta och beviljade kulturstöd ska återredovisas här i Apn.Med vänliga hälsningar
Kultur- och fritidsenheten, Nacka kommun

Logga in med användarnamn och lösenord.

För att logga in i annan kommun, välj kommun nedan: