Välkommen till Aktivitetskortet på nätet.

2017-07-01Från och med den 26 juni ska föreningar som importerar data till APN från RF:s Idrottonline inte längre skicka sina filer per e-post, utan istället själva ladda upp filerna direkt i APN. Ni ser hur detta görs via manualen: http://ukf.umea.se/foretagen/aktivitetskortetapn/manualforeningsadministrator.4.243baa2b15817f0f892b5f.html#Externtsystem
Logga in med användarnamn och lösenord.

 
 
  Logga in
Enkel manual        
   
  För att logga in i annan kommun, välj kommun nedan: