Välkommen till Aktivitetskortet på nätet.

2020-01-09Efter årsskiftet 2020 (För de som registrerar i ApN)
1. Logga in i ApN
2. Gå in på hantera kort
3. Klicka på närvarokortets nummer
4. Byt namn på kort, t ex från Våren 2018 P10 till Hösten 2018 P10
5. Klicka på ändra.
6. Fortsätt att registrera på kortet.

Första närvaroregistreringen för ny period ska alltid göras på dator och inte telefonen.
2020-01-09Ansökan om aktivitetsbidrag.
Skicka in ansökan om aktivitetsbidrag mellan 2020-01-01--2020-02-25.
Var vänlig och vänta inte in i det sista...........

1. Logga in i ApN
2. Klicka på periodrapport
3. klicka på skicka in
4. Bekräfta att du ska skicka in

Det ska komma upp att rapporten är inskickad

Logga in med användarnamn och lösenord.

För att logga in i annan kommun, välj kommun nedan: