Välkommen till Aktivitetskortet på nätet.

2023-09-12Kävlinge kommun hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens (EU förordning 2016/679) krav och rekommendationer. På kommunens hemsida har vi vår GDPR-strategi som beskriver detta mer i detalj.

Logga in med användarnamn och lösenord.

För att logga in i annan kommun, välj kommun nedan: