Välkommen till Aktivitetskortet på nätet.

2021-01-01Saknar er förening inloggningsuppgifter?
Vänligen kontakta föreningsutvecklare Jimmy Vahlstedt, via telefon 0223-448 29 eller e-post jimmy.vahlstedt@fagersta.se
2020-06-25Alla föreningar som söker kommunalt aktivitetsstöd måste även lämna in sin årsredovisning.
Obligatoriska handlingar:
-Verksamhetsberättelse
-Resultat- och balansräkning (om de inte ingår i verksamhetsberättelsen)
-Årsmötesprotokoll

Logga in med användarnamn och lösenord.

För att logga in i annan kommun, välj kommun nedan: