Välkommen till Aktivitetskortet på nätet.

2021-02-18Årsmötesprotokoll:
Nu är det årsmötestider och då är det bra att ha koll på hur man skriver protokoll. Vad ska årsmötesprotokollet innehålla och vem ska underteckna och justera det? Föreningspoolen hjälper gärna dig med dina frågor.

https://foreningspoolmalmo.se/

Alla föreningar ska skicka in ett justerat (underskrivet) årsmötesprotokoll senast 30 dagar efter genomfört årsmöte. Protokollet skickas till forening@malmo.se eller till Fritidsförvaltningen, 205 80 Malmö.
2021-02-18Viktiga datum:
1 mars: Skicka in Föreningsrapport för föreningar med kalenderår som räkenskapsår
1 mars: Skicka in Organisationsrapport för organisationer med kalenderår som räkenskapsår
25 feb: Skicka in periodrapport för perioden 1 juli–31 dec 2020. Rapporten blir automatiskt en ansökan om aktivitetsbidrag
28 feb: Ansök om Lovbidrag för påsklov (digitala aktiviteter)
1 april: Ansök om Lovbidrag för sommarlov
2020-01-24För att ni skall kunna söka aktivitetsbidrag och grundbidrag ska närvaro registreras löpande under året enligt följande:
senast den 25 april: för perioden 1 januari–31 mars.
senast den 15 augusti: för perioden 1 april–30 juni.
senast den 25 oktober: för perioden 1 juli–30 september.
senast den 25 januari nästföljande år: för perioden 1 oktober–31 december.

Logga in med användarnamn och lösenord.

För att logga in i annan kommun, välj kommun nedan: