Välkommen till Aktivitetskortet på nätet.

2021-01-01För att ni skall kunna söka aktivitetsbidrag och grundbidrag ska närvaro registreras löpande under året enligt följande:
senast den 25 april: för perioden 1 januari–31 mars.
senast den 15 augusti: för perioden 1 april–30 juni.
senast den 25 oktober: för perioden 1 juli–30 september.
senast den 25 januari nästföljande år: för perioden 1 oktober–31 december.

Logga in med användarnamn och lösenord.

För att logga in i annan kommun, välj kommun nedan: